yanbayan

yanbayan
bax yan-yana. Yanbayan oturmaq. – Onda görürsən yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yanaşdırmaq — f. Yanbayan etmək, kip yaxınlaşdırmaq, yanbayan qoymaq, yaxınlaşdırıb birləşdirmək, bir birinə dirəmək. Stolları bir birinə yanaşdırmaq. – Ağsaqqal kişi çubuğunu söndürdü. Qatırları yanaşdırdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənzud — ə. 1) yanbayan düzülmüş, cərgə ilə qoyulmuş; 2) sıx bitmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağnatmaq — f. Aşağı sürmək, endirmək. Qayadan sürüsün ağnadır çoban; Qoyunlar, quzular mələr yanbayan. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laybalay — 1. z. 1. Laylar halında, qatqat, üst üstə, çin çin. Laybalay yığmaq. Laybalay tökmək. – Onda, görürsən, yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S.. // Məc. mənada. <Qaçay:> Nə vaxta kimi sözlər ürəyimdə laybalay yığılıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növrəstə — sif. <fars.> Həddi büluğa yetmiş, cavan, gənc. Növrəstə qız. Növrəstə oğlan. – Onda görürsən yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S.. <İskəndər bəy:> Xala, sən nə diribaş qarısan? Mənə nə verərsən, sənə bir elə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yanaşı — z. 1. Bir birinə yaxın vəziyyətdə, bir birinin yanında; yanbayan, yanyan. Yanaşı oturmaq. Yanaşı qoymaq. Yanaşı getmək. Yanaşı durmaq. – Qoca usta Lətifə ilə salamlaşıb şoferlə yanaşı oturdu. M. Hüs.. Eldarla mənim yerim yanaşı salınmışdı. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yanaşıqlıq — is. Yanaşı olma, yanbayan olma; bitişiklik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yanaşmaq — f. 1. Yaxınına, yanına gəlmək; yaxınlaşmaq, yanbayan olmaq. O, mənə yanaşıb qolumdan tutdu. Birisi ona yanaşıb nə isə dedi. – Fəxrəddin qapıya yanaşmaq üçün heç bir bəhanə əldə edə bilmirdi. M. S. O.. Tamam mənə yanaşıb dedi: – Gələcək sən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxınlaşmaq — f. 1. Hərəkət edərək bir şeyin yaxınına gəlmək, yaxın durmaq, yanaşmaq üzrə olmaq; yanaşmaq. Gəmi sahilə yaxınlaşır. Qatar stansiyaya yaxınlaşdı. Evə yaxınlaşmaq. Divara yaxınlaşıb durdum. – Zeynal, yavaşca addımlar ilə Mehribana yaxınlaşdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılmaq — f. 1. Öz ağırlığı ilə yerə enmək, müvazinətini, yaxud istinad nöqtəsini itirərək aşağıya devrilmək, yerə dəymək. Başı gicəllənib yıxıldı. Pilləkəndən yıxılmaq. – Məşədi, tərpənsən, yıxılarsan ki. . . Ü. H.. Gərək yadındadır. . . üç il qabaq mən;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”